Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel: 416 738 804/5

Aktuality z MŠ

Přijímání dětí

V sekci "Přijímání dětí" naleznete informace a potřebné dokumenty k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Bezpečnostní opatření města Litoměřice

11.3.2020 - V Litoměřicích začala platit bezpečnostní opatření. Pokud jde o provoz školek provozovaných městem, tak zůstávají v provozu - to je v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu. Celý text tiskové zprávy v pdf zde.

Co by vás mohlo zajímat...

Maškarní rej - Větrník

Vesele do masek se převlékly na konci měsíce února děti z mateřské školy Větrník. Pro obveselení a pestrou zábavu k nim zavítal i strýček „Charles“ se soutěžemi a diskotékou.

Do her i tanců se zapojily nejen všechny děti, ale i paní učitelky. Kostýmy zúčastněných byly originální a kouzelné zásluhou rodičů, kteří mateřské škole vycházejí vždy vstříc. Mezi maskami nechyběly princezny, víly, piráti, různá zvířátka, ale i policista, kuchař, kosmonaut, námořníci či převlek za kalkulačku. Všichni si odnesli krásné drobné odměny.

Jana Tomanová

Masopustní rej v „Paletce“

V úterý 18. 2. se děti z mateřské školy „Paletka“ v Eliášově ulici v Litoměřicích seznamovaly s tradicí lidového Masopustu. Ve školce se převlékly do kostýmů a masek a společně ve všech třídách tančily, soutěžily, zpívaly a hrály na dětské hudební nástroje. V maskách se s dětmi přišli poveselit i někteří rodiče. Nechyběla ani masopustní kobliha k svačině. Děti si veselé masopustní dopoledne náležitě užily.

Heidi Petrovičová

Karneval v MŠ Kamarád

Ve středu 19. 2. 2020 proběhl již tradičně v MŠ Kamarád v ulici Stránského dětský karneval. Tento rok si pro děti připravily studentky 3. ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích zábavný program ,,Kouzelník a zvířátka“. Děti si užily kouzelnické představení, dále předvedly své karnevalové převleky a společně si zatančily a zazpívaly. Poté si učitelé v jednotlivých třídách zahráli s dětmi různé hry a soutěže. Děti si celé dopoledne v maskách užily a odnesly si mnoho hezkých zážitků.

Michaela Radoušová

Divadlo na klice - Delfínek

Naší Mateřskou školu Delfínek tento měsíc navštívilo ,,Divadlo na klice” s vodáckou pohádkou ,,Gabriel a Málinka”, ve které vodní víla a kačer čistili zanedbaný a znečištěný rybník a osvobozovali ryby. Pro děti bylo v pohádce ukryté ponaučení, že se do vody nesmí házet nic, co tam nepatří a jaký to má dopad na živočichy žijící nejen ve vodě. Herci pohádku doprovázeli zpěvem a hrou na kytaru, housle a ukulele. Hudební pohádka se všem velmi líbila a sklidila od všech dětí i učitelek velký potlesk.

Napsala: Kristýna Krejzová

Škola hrou v MŠ Kytička

Obyčejný den v mateřské škole začíná hrou. Děti mají rády hračky „nehračky,“ to jsou předměty, které původně hračkami nebyly, ale jsou bezpečné, barevné, zajímavé materiálem i tvarem, a proto pokaždé představují něco jiného. Taková hra velmi rozvíjí fantazii dětí. V tomto případě jsou cívky od nití mrkvičkami pro králíčky. Ideální je, když se děti učí, ale myslí si, že si hrají. Na to už dávno přišel Jan Ámos Komenský.

Učitelka MŠ Kytička V. Daňková

MŠ Mašinka - výstava

Děti z MŠ Mašinky navštívily výstavu „Děti a zvířata“ na výstavišti Zahrady Čech. Viděly expozice kožešinových zvířat, koček, okrasného ptactva, akvarijních rybiček. Výstavu králíků, drůbeže a holubů. Pohladily si kozu, ovečku i záchranářské psy. Dětem se velmi líbila ukázka dravců. Rádi si zasoutěžili se studentkami pedagogické školy a králíci jim zaskákaly „Králičí hop“. Domácí mazlíčci jsou častým přáním dětí, jsme rády, že jim radost z objevování zvířecího světa můžeme zprostředkovat díky těmto akcím.

Zapsala Radka Kubátová

„PALETKA“ a mimoškolní akce

Děti z mateřské školy „Paletka“ v Eliášově ulici se vzdělávají i mimo mateřskou školu. V únoru děti navštívily Galerii výtvarného umění a program „Paruka nebo mitra“. U obrazů císařovny Marie Terezie a litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna si vysvětlily rozdíl mezi parukou a mitrou, prohlédly si historický vzorník paruk a ve tvůrčí části programu si vyrobily návrh vlastní paruky. Také navštívily litoměřické oblastní muzeum a získaly srozumitelné a pro ně přiměřené informace o „Městě na dvou pahorcích“, ve kterém žijí. Prohlédly si vystavené exponáty a vzácnou městskou pečeť, aby si ve tvořivé části mohly nakreslit návrh vlastní pečeti nebo představy o litoměřickém hradu. Obě místa děti pravidelně a rády navštěvují.

Heidi Petrovičová MŠ Eliášova 1 „Paletka“

„Robobroučci“ v MŠ „Paletka“

Děti z mateřské školy Paletka zažily zajímavý, zábavný a naučný workshop s Bee – boti. Robotická hračka Bee-bot je digitální interaktivní pomůcka na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností. Mgr. Vladimír Salai z Domu dětí a mládeže v Litoměřicích jich dětem přinesl na vyzkoušení hned několik. Děti se střídaly u tématických obrázkových podložek, po kterých se Bee boti pohybují a učily se je programovat tak, aby „jezdily“ přesně podle zadaného úkolu. Ze zábavného učení s „robobroučky“ byly naprosto nadšené a hned si objednaly u p. Salaie další pokračovací program.

H.Petrovičová MŠ „Paletka“ Litoměřice

Děti ze Sluníčka za zvířátky

V pátek 7. února navštívily děti z MŠ Alšova výstavu drobných zvířátek a „mazlíčků“ na Zahradě Čech. V prvním pavilónu děti přivítala Štěpánka pohádkou „O slůňátku“, ve které se dozvěděly, jak je ošklivé, když se někdo někomu posmívá a poté je vybídla, aby navštívily zvířátka v ostatních pavilonech.

Děti viděly papoušky, andulky, slepičky, ovečky, kozy, holuby, a další, seznámily se s tím, kde bydlí, čím jsou užitečná, čím se živí, nadšeně si je prohlížely, pozorovaly, jak se pohybují, s čím si hrají, některá si děti mohly dokonce pohladit.

Největší zážitek měly z králičí agility, králíky povzbuzovaly, za výkon je odměnily vřelým potleskem. Dětem se výstava velice líbila, své znalosti obohatily o spoustu nových poznatků. Rádi jsme se této výstavy zúčastnili a těšíme se na další pozvání.

Anna Kohlová

Hrajeme si s pohádkami

Měsíc únor v mateřské škole Lipová v Mládežnické ulici patří pohádkám a karnevalu. Děti poznávají pohádky dle hlavních postav, podle obrázků, písničky, úryvku. Vybranou pohádku výtvarně ztvárňují – tentokrát si děti vybraly Perníkovou chaloupku. K pohádce vyráběly papírové perníčky, postavily chaloupku, pohádku dramatizovaly, hledaly stopy Jeníčka a Mařenky v lese. Nebyla to jediná pohádka, se kterou si hrály, došla řada i na pohádky s princeznami. Pro princeznu vyrobily hrad, plnily úkoly, které pomohly princeznu vysvobodit ze zakletí. Vyvrcholením celého měsíce byl karneval.

Mgr. Ivana Brutovská MŠ Lipová

Větrník u zvířátek

Nejstarší děti z mateřské školy Větrník navštívily výstaviště Zahrady Čech, kde Český svaz chovatelů ze Žitenic uspořádal propagačně naučnou výstavu „Děti a zvířata.“ Děti si prohlédly expozice kožešinových zvířat, koček, okrasného ptactva, akvarijních rybiček, králíků, drůbeže a holubů. Projely se na povozu taženém poníky a shlédly výcvik dravců. Na osmi stanovištích si vyzkoušely své získané znalosti o prostředí, kde daná zvířata žijí a co je jejich oblíbenou potravou. Za nasbíraná razítka získaly drobné odměny.

Bc. Dana Klímová

Leden v Mašince

Nový školní rok jsme v MŠ Mašince odstartovali sportovně. Předškolní děti se zdokonalovaly v bruslení v Kalich aréně a tělo zpevňovaly v pohybových lekcích na ZŠ Havlíčkova. Všechny děti navštívily solnou jeskyni, kde se nadýchaly zdravého klimatu. Někteří si hráli s krystaly a ostatní relaxovali při hudbě. Ještě nás čeká návštěva Oblastního muzea s naučným programem Litoměřice – město na dvou pahorcích, který dětem přiblíží dobu jeho založení.

Zapsala Kubátová Radka

Výstava hraček v Sedmikrásce

Po vánočních prázdninách se děti do mateřské školy Sedmikráska v Ladově ulici vrátily opět s úsměvem na tváři. Vyprávěly zážitky z prázdnin, ale hlavně jaké hračky dostaly od Ježíška doma pod stromeček. Ve všech třídách proběhly nadšené konverzace dětí, které sdílely mezi sebou i dospělými s jiskřičkami v očích. Ve třídě "Sluníčka", tedy u těch našich nejmenších, proběhla výstava zmiňovaných vánočních dárků - hraček. Každý si do školky v tento den přinesl tu svou nejoblíbenější a pochlubil se s ní ostatním. Každá hračka měla na výstavě své „vznešené místo“ a děti tak měly pocit důležitosti. Děti si tento den užily, jen škoda, že k dalším zimním radovánkám jim stále nenapadl sníh. Proto doufejme, že napadne a děti si ho v novém roce 2020 ještě užijí i tady u nás v Litoměřicích.

Petra Bludská

Větrník a Bee-Boti

Předškolní děti z mateřské školy Větrník se zúčastnily ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn workshopu na téma Bee-Boti. Jedná se o malé robo-broučky, se kterými děti pohybovaly na barevných plochách dle pokynů instruktora.

Děti si zábavnou formou vyzkoušely krokování, jednoduché počty, orientaci v prostoru a procvičily si svou představivost. Velká pochvala patří panu Salaiovi z Domu dětí a mládeže Rozmarýn za velkou trpělivost při práci s dětmi. Cíl – podpořit informativní myšlení u nejmenších dětí tak byl splněn.

„Kašpar, Melichar a Baltazar“ – Tři králové v MŠ „Paletka“

V úterý 7. ledna navštívili mateřskou školu „Paletka“ Tři králové z Litoměřické diecézní charity. Návštěvě předcházela hra dětí - na „Putování tří králů“, při které si vysvětlily vznik a význam tříkrálové sbírky. Protože se sbírky škola zúčastňuje pravidelně rodiče a děti se na ni připravily a opět nás letos mile překvapila jejich štědrost a chuť pomáhat druhým. Děti si s králi zazpívaly oblíbenou koledu a s radostí vhazovaly své přinesené mince do „královské pokladničky“.

Beruška v bazénu

Každé pondělí dochází předškoláci a paní učitelky z MŠ Beruška na předplavecký kurz konaný v krytém plaveckém bazéně v Litoměřicích. Děti si užívají každou novou lekci s paní plavčicí Kačkou a tímto by jí chtěly spolu s paní učitelkami moc poděkovat. Paní plavčice Kačka má totiž každou lekci skvěle připravenou, využívá spousty pomůcek, které se líbí nejen dětem z běžné třídy, ale motivuje i děti ze tříd s upraveným vzdělávacím programem. Děti dopředu vědí téma další hodiny (např. plavání se žížalkami, dopravní prostředky, hra na školku a jiné) a moc se na další plavání těší. Děkujeme.

Zapsala Zuzana Maláková

Delfínek v prosinci

S nadcházejícími Vánoci, byl měsíc prosinec pro naši mateřskou školu Delfínek opět plný akcí. Třída Delfínků a Chobotniček pravidelně dochází každý měsíc do centra ekologické výchovy Sever v Litoměřicích. Za každou návštěvu děti získají jeden díl mapky, kterou za celý školní rok vyplňují. V tomto měsíci si děti s panem lektorem povídaly o nadcházejícím adventu, pouštěly lodičky ze skořápek, povídaly si o koření, a na závěr si každý zkusil vyrobit svou vlastní svíčku z včelího vosku. Měsíc prosinec je také ve znamení mikulášské nadílky, naší mateřskou školu navštívil anděl, čert a Mikuláš s krásným posláním, že bychom měli lidem okolo nás dělat hlavně radost a dobré skutky. Na závěr stojí za zmínku vánoční besídky. Ve všech třídách děti rodičům a příbuzným přednesly pásmo koled, básní a tanečků, které se se svými p. učitelkami naučily.

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |