Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Vánoční čas v MŠ Kamarád

Prosinec je pro děti nejkrásnější měsíc v roce. V MŠ Kamarád ve Stránského ulici jsme si ho s dětmi radostně prožili.

Vzhledem k vládnímu nařízení jsme letos zvolili netradiční organizaci Mikulášské nadílky a vánoční besídky. Děti uvítaly Mikuláše a čerta s andělem na školní zahradě. Mikulášovi zazpívaly a odměnou jim byla nadílka.

Vyvrcholením byl program na hlavním schodišti před vchodem do mateřské školy pod názvem „Vánoční zvonění“. Všem nám to moc v červených vánočních čepičkách slušelo. Děti zazpívaly vánoční koledy a písně a zarecitovaly é básně. Celý program byl zdokumentován a rodiče ho mohou shlédnout na hlavní chodbě. Tím všem přejeme šťastné Vánoce a hodně zdraví a lásky mezi svými bližními.

Adventní návštěva knihovny K. H. Máchy

V pátek 10. 12. měly děti z MŠ „PALETKA“ nabitý program. Hned v devět hodin se vypravily na návštěvu do dětského oddělení knihovny K. H. Máchy. S pásmem čtení, hádanek a úkolů na ně čekala přívětivá paní knihovnice s programem „Vánoční putování s knihami.“ Nejvíc děti bavily hádanky jak slovní tak obrázkové a také grafomotorický úkol – „najdi cestu pro dárečky“.

Z knihovny se pak děti přesunuly na Mírové náměstí, kde už na jejich vlastnoručně vyrobené ozdoby čekala zelená jedlička. Děti společnými silami ověsily stromeček ozdobami, prohlédly si velký vánoční strom, nově osvícenou kašnu a vyřezávaný betlém. Do školky si za vyzdobení stromečku odnesly drobné odměny a dobrou předvánoční náladu z příjemně prožitého dopoledne.

Heidi Petrovičová

Mikulášská nadílka v MŠ Lipová

Tak jako každý rok i letos v MŠ Lipová naděloval dětem Mikuláš. Přivedl si sebou anděla a moc hodného čertíka, který si žádného kluka ani holčičku do pekla neodnesl. Všechny děti se mohly těšit z balíčku, ve kterém našly ovoce, oříšky, perníček a nějakou malou sladkost. Ovšem proto, aby balíček dostaly, musely děti projevit hodně odvahy, předstoupit před Mikuláše, kterému za zády vykukoval čertík a říct mu nějakou hezkou básničku nebo zazpívat písničku. A že měly děti z čeho vybírat! Ve školce se jich naučily mnoho, a nejen těch o Mikulášovi. Všechny děti to zvládly na výbornou a nakonec se s Mikulášem, andělem i čertem společně vyfotily.

Vánoční besídky v MŠ Delfínek

14.12.2021 se v naší MŠ Delfínek uskutečnily ve všech třídách vánoční besídky, kvůli nynější situaci se konaly pouze pro děti v dopoledních hodinách. Děti si zazpívaly vánoční koledy a rozbalily si dárky od Ježíška. Celý den si děti hrály s novými hračkami, ochutnávaly cukroví od maminek, poslouchaly koledy, smály se a radovaly.

Kristýna Krejzová

Vánoce v MŠ Beruška

I v MŠ Beruška se děti s paní učitelkami pilně chystají na Vánoce. S nadšením se pustily do tvoření adventního kalendáře, vánočních svícnů a přáníček. S paní asistentkami nazdobily vyrobenými ozdobami stromeček ve třídě i stromek na náměstí. Naučily se vánoční říkanky, za doprovodu kytary či klavíru vánoční písně a koledy, kterými jistě doma potěší své blízké. Nejvíc se však děti těší, až do školky zaletí Ježíšek s vánoční nadílkou nových hraček.

Zuzana Maláková

Vánoční těšení v MŠ Kytička

Uteklo to jako voda a zas tu máme advent. Doma jsou nazdobeny adventní věnce a děti se nemohou dočkat, až maminka rozsvítí čtvrtou svíčku. Ve školce se dějí kouzla, třídu nám rozzářil vánoční stromeček a všichni se těší na dárečky. Děti poctivě uklízejí hračky, aby Ježíšek viděl, že do naší školky může přiletět, že tady bude o nové hračky dobře postaráno. Jako mávnutím kouzelného proutku se změnil obsah hry, kluci staví vánoční most a silnici, holčičky pečou cukroví a výkresy jsou plné stromečků, čertíků a andělů. Jenom stále nevíme, jak vypadá ten Ježíšek, na obrázcích se objevují malí červení panáčci anebo dokonce ježci. Myslím, že ho opět neuvidíme, ale určitě zase tajně vykouzlí radost pod stromečkem. Přeji všem dětem splnění jejich přání a nám dospělým hodně zdraví.

Učitelka MŠ Kytička Vladimíra Daňková

Povídání „O dřevu“ (Paletka)

V listopadu se děti z MŠ Paletka vydaly na návštěvu do ekologického centra SEVER v Litoměřicích, aby se dozvěděly co nejvíce zajímavých informací o zpracování dřeva. Název programu „Co si člověk bere z lesa“ mnohé napovídá. Tak se děti zábavnou ale i poučnou cestou dozvěděly kde dřevo „vzniká“, co a jak se ze dřeva vyrábí a kde všude se s dřevěnými výrobky setkají, ale třeba i to jak se se dřevo využívalo v minulosti.

Irena Rychnovská

Preventivní program v MŠ Kamarád

Děti v mateřské škole Kamarád se pravidelně seznamují s preventivním programem. Tentokrát to byla pohádka „ O ježčí rodině“. Děti ze 3. třídy si připravily pohádku společně s paní učitelkou. Děti se seznamovaly s dary lesa a povídaly si o tom, jaké nebezpečné plody můžeme v lese najít. Pohádku doprovázely písničky a děti to měly moc hezky a poutavě připravené. Všem se pohádka líbila a už víme, že muchomůrka se nejí a liška je ta nejlepší houba.

Zpracovala I. Černíková

Divadlo v MŠ Delfínek

25.listopadu do naší Mateřské školy Delfínek dorazilo po dlouhé době opět divadlo. Divadlo přijelo s pohádkou ,,O veselé dýni", která byla určená především pro naše nejmenší děti. Děti si atmosféru, kterou pohádka vytvořila, velice užily, a díky tomu také sklidila velký a zasloužený potlesk.

Kristýna Krejzová

Dýňová stezka v MŠ Lipová v Mládežnické ulici

Začátek listopadu byl v mateřské škole Lipová ve znamení dýňování. Děti si vydlabaly dýni, další dýně si strašidelně pomalovaly. Vyzdobily si i zahradu mateřské školy dýněmi, strašidly a netopýry. Ve spolupráci se studentkami ze SPgŠ absolvovaly dýńovou stezku, při které plnily různé úkoly – házely obručemi na čarodějnické klobouky, strefovaly se do pusy ducha , skládaly dýňové puzzle, ukázaly odvahu při vytahování neznámých předmětů ze strašidelné krabice. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko do své dýňové kartičky a odměnou jim byla i dýńová medaile.

Ivana Brutovská

Podzim v MŠ Větrník

V měsíci Listopadu jsme s dětmi prožily báječné chvíle nejen v MŠ, ale i na různých akcích. Do MŠ zavítal strážník městské policie, děti si procvičily dopravní značky a prohloubily si znalosti o bezpečnosti v silničním provozu. Vyhlásily jsme soutěž ,,O nejhezčí dýni“ a odměnily nejhezčí práce. Zavítaly jsme do počítačové herny na 8. ZŠ, kde se děti seznamovaly s počítači, manipulovat s myší a klávesnicí. Prožily jsme poslední lekci plavání v plaveckém bazénu. Plaváčci byly odměněny diplomy za své plavecké výkony. Začaly jsme první lekci bruslení v Kalich aréně, navštívily jsme Ekologické středisko Sever a zúčastnily se výuky ekologického programu. Navštívily jsme knihovnu K. H. Máchy a jejich výukový program ,,Večerníček a jeho kamarádi“. S dětmi jsme vyrobily spousty krásných výrobků, naučily se písničky a básničky a společně se chystáme na příchod Mikuláše, čerta a anděla 

Bc. Dana Klímová

Halloween v MŠ Sedmikráska

Halloweenský rej odstartoval v naší mateřské škole Sedmikráska měsíc listopad. Děti přišly do svých tříd již v maskách a strašidelných kostýmech. Paní učitelky se nenechaly zahanbit a vítaly milá strašidýlka také v převlecích. Na děti čekaly dobrodružné úkoly, které plnily s chutí a radostí. Tančily mezi obručemi, házely balonky do veliké dýně, mořský pavouky chytal ostatní na pavučinky, mezi bubáky přenášely na lžíci strašidelné oko a v neposlední řadě, prokázaly svou odvahu při stáhnutí do temné lahve, kde nevěděly, co na ně číhá. Za splnění úkolů dostaly “Diplom za statečnost”. Ten si vybarvily dle svých představ. Všem dětem i paní učitelkám se tak trochu strašidelný rej moc líbil, užily jsme si ho a budeme se těšit na další společnou akci u nás ve školce.

Petra Bludská

Závodění se Sluníčkem

V úterý 12. října se vybrané děti z MŠ Alšova zúčastnily akce nazvané „Závody v běhu na Mostné hoře“, pořádané Českým svazem mentálně postižených sportovců a SK Parta Litoměřicko. Pro děti byla připravena trasa 200 m, kde měly možnost předvést, jak rychle běhají, ale hlavně svou vytrvalost, protože běh do kopečka není vůbec snadný. Počasí malým závodníkům přálo, za své výkony byly všechny děti odměněny občerstvením. Děvčata z naší MŠ získala medaili a diplom za první a druhé místo, za což jim moc gratulujeme.

Anna Kohlová

Běh na Mostné hoře - MŠ Delfínek

Dne 12. 10. 2021 se zúčastnily děti ze třídy Rybiček z Mš Delfínek běhu na Mostné hoře. Děti před závodem dostaly malé občerstvení, a poté se přesunuly na vyznačenou trať, dlouhou cca 200 metrů. Děti soutěžily podle věkových kategorií, dále také rozděleny na chlapce a dívky. Naše Mš se může pyšnit rovnou dvěma medailemi. Na prvním místě se umístila Anička Strýčková a v závěsu za ní, na krásném druhém místě, Václav Reichl. Děti si domů odnesly drobné odměny, medaile a diplomy.

Kristýna Krejzová

Rozloučení s létem (MŠ Kamarád)

Děti z mateřské školy Kamarád se ve čtvrtek 23. 9. 2021 rozloučily s létem na školní zahradě. Pro děti byly připravené různé činnosti. Děti z 1. třídy uklízely odpadky z hřiště a stavěly domeček pro vílu Březinku z přírodnin. Děti z 2. třídy za pomoci paní učitelek tvořily jezírko a bahniště před školkou. Předškolní děti upravovaly smyslový chodníček za školkou a doplnily přírodniny, které chyběly. Děti si celé dopoledne užily, zazpívaly si písničky a na závěr dostaly odměny.

Opičák Hugo ve školce Lipová

V měsíci říjnu děti z mateřské školy Lipová shlédly muppetové divadlo ,,Opičák Hugo ve školce“. Seznámily se s gorilím kamarádem Hugem, kterého zajímalo, jak to v takové školce vypadá. Děti pobavil svým nezbedným chováním a vymýšlení ,,opičáren“. Ve snaze o Hugovu nápravu si děti, během interaktivního představení, připomněly pravidla chování a zásady bezpečnosti ve školce. Uhádly díky jeho nápovědám, kdo jsou opičákovi zvířecí kamarádi a ukázaly mu, jak se má ve třídě správně třídit odpad. Ke konci divadla se děti s Hugem rozloučily písničkou a s úsměvem na rtech.

Klára Pospíšilová

Hudební pořad v MŠ Mašinka

Do MŠ Mašinky dne 19. 10. 2021 zavítal hudební pořad ,,O ptačím sněmu.“ Děti se seznámily s jednotlivými druhy ptáků, společně si zazpívaly lidové písně, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy. Součástí pořadu byly také úryvky z Dětské symfonie L. Mozarta. Dětem se program velice líbil.

Radka Kubátová

Robotika v MŠ „Paletka“

Děti v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích navštívil Mgr. Vladimír Salai z DDM Rozmarýn s robotickými včelkami – Bee boty. Děti se zábavnou a hravou formou učily programovat malého robota „včelku“, aby „pracovala“ podle jejich zadání. Pan Salai dětem vysvětlil, jak při programování postupovat a pak už si děti mohly začít hrát na programátory. S bee-boty „jezdili“ po šachovnicových podložkách s motivy mořského dna, města nebo dvorku se zvířátky. Připravili si plán cesty a pak pomocí tlačítek se šipkami robota nastavili. Během hry si děti rozvíjely logické myšlení, pravo – levou orientaci, jemnou motoriku a soustředění. Hra s Bee-boty se dětem moc líbila a už těší se na další setkání s programováním.

Irena Rychnovská

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |