Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Sportování ve školce Paletka

Děti z mateřské školy „Paletka“ mají možnost jednou týdně využít ke sportování a rozvoji svých pohybových schopností a dovedností prostor tělocvičny ZŠ Boženy Němcové. K pohybovým hrám a cvičením využívají vhodné náčiní a nářadí, které je v tělocvičně k dispozici. Největším bonusem je velký prostor, ve kterém se děti mohou pohybově vyžít. Tentokrát se zaměřily na zdokonalování schopností zacházet s míčem – házet do dálky i na cíl, chytat míč i po odrazu ze země a nejvíc je samozřejmě bavila hra „na jelena“. V tělocvičně také mají možnost plnit tělovýchovné úkoly z projektu „Se Sokolem do života“ a rozvíjejí tak svou pohybovou všestrannost.

Heidi Petrovičová

Plavání MŠ Mašinka

Předškolní děti z MŠ Mašinky navštěvují jedenkrát týdně předplaveckou výuku, která zahrnuje 10 lekcí po 45 minutách. Plavci se postupně seznamují se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu v Litoměřicích. Děti si hravou, a zábavnou formou získávají kladný vztah k vodě. Cílem je docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě. Výuka probíhá pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání.

Za MŠ Mašinka Radka Kubátová

Dopravní výchova v MŠ Delfínek

21.3.2022 do naší Mš Delfínek dorazil dopravní výukový autobus. Celým programem děti provázel plyšák Oskar. Děti se dozvěděly, jak se mají chovat na silnici, jak se správně přechází silnice, jak funguje semafor. Seznámily se s dopravními značkami a také se správnou cyklistickou výbavou, včetně veškerého osvětlení. Autobus navštívily nejen děti předškolní, ale i děti tříleté. Všechny děti si dopoledne užily a přiučily se něco nového.

Kristýna Krejzová

Vítání jara - MŠ Lipová

Na příchod jara se děti z MŠ Lipová připravovaly ještě před oficiálním 1. jarním dnem. Učily se básničky a písničky s jarní tématikou – např. „Zimo, zimo, jdi už pryč“ „Vítáme jaro“ a další. Seznamovaly se, se znaky jara, podnikaly vycházky do okolí školky, kde si všímaly změn v přírodě, hledaly první jarní květiny, pozorovaly vracející se ptactvo z teplých krajin. Dále tvořily jarní obrázky různými výtvarnými technikami a pomocí netradičních materiálů, jako např. bublinkové fólie, kterou natíraly bílou barvou a používaly ji jako tělo beránka. První jarní den, 21. 3., pak děti přivítaly na školní zahradě zdobením plotu školky vyrobenými obrázky a papírovými kytičkami, k tomu si zazpívaly naučené písničky. Děti si také osázely květinové truhlíky před školkou maceškami, petrklíči a dozdobily je zajíčky vyrobenými ze špalků dřeva. Na závěr si zahrály pohybovou hru: „Zajíček ve své jamce“. Letos měly děti štěstí na počasí, protože na vítání jara jim krásně svítilo sluníčko a den byl opravdu už krásně jarní 😊.

Bc. Gabriela Vlasáková

Poděkování - MŠ Beruška

Děti a paní učitelky z MŠ Beruška moc děkují mamince Honzíka, paní Hruškové, za to, že se velmi aktivně zapojila do akce „Měsíc rodičů“. Dětem ze třídy Motýlků přišla představit sbírku minerálů, které si děti mohly osahat, četla jim zajímavosti o minerálech z časopisu, odpovídala na dotazy dětí. Po obědě dětem na lehátku přečetla pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“ a nakonec děti obdarovala pomůckami ke hře na doktora. Moc jí tímto děkujeme a těšíme se na další odvážné rodiče.

Zuzana Maláková

Jak jsme si hráli na řemeslo (MŠ Kytička)

Ve školce Kytička přišla řeč na to, co dělají rodiče v práci. Zahráli jsme si na opravdické pekaře. Společně s paní učitelkou děti smíchaly těsto z opravdické mouky, připravily kvásek a čekaly, zda těsto vykyne. Mezitím uvařily v kuchyňce dobroty pro panenky a pro plyšáky. Těsto nám krásně vykynulo, a tak se všichni dali do práce, někdo dělal kuličky z těsta, zručnější vyvaloval žížalky a paní učitelky splétaly jako copánky malé houstičky, jeden rovnal na plech, druhý mazal, třetí solil, další sypal kmín. Paní kuchařky nám během vycházky houstičky upekly. Po obědě si každý ochutnal tu dobrotu a ještě si děti odnesly domů houstičku v ubrousku, zbylo i pro brášky a sestřičky. Tak si děti vyzkoušely řemeslo.

Vladimíra Daňková, učitelka MŠ Kytička

Děti ze školky Pohádka na divadelním představení

Tak jsme se konečně dočkali. Po mnoha dnech, týdnech a měsících se děti z MŠ Pohádka mohly vydat na opravdové divadelní představení do divadla KHM v Litoměřicích. Na pohádku O Luciášovi, princezně a makových buchtách vyrazily děti ze tříd Kuřátka a Koťátka. Pro některé to byl opravdu skutečný zážitek, neboť byly v divadle zřejmě poprvé, a tak bylo vidět, jak se jim oči rozzářily při pohledu na to, že jsou ve velkém divadle, kde jsou nejen ony, ale i děti z jiných mateřských škol a náramně si celé představení užily. Z divadla pak odcházely plné dojmů a už se jistě těší, až zase vyrazí za pohádkou, neboť mottem školky je pohádkový svět.

Eva Klincová

created by: Viktor Matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org.
Valid XHTML 1.1 | statistiky | Prohlášení o přístupnosti