Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Jak to bude od 12.4.

Informace k provozu MŠ od 12.4. si můžete stáhnout v pdf.

Přijímání dětí

V sekci "Přijímání dětí" naleznete informace a potřebné dokumenty k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.

Aktualizace 8.4.2021: Rovněž zde naleznete kritéria pro přijetí dětí.

Konečně přišel sníh

To co dělá vrásky na čele majitelům aut a technickým službám udělá naopak obrovskou radost dětem – sníh. Konečně se naplnilo známé pořekadlo „Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr“ – a když ho není mnoho na výrobu a házení koulí, stavění sněhuláčků všech velikostí a zkoumání vlastností sněhu to stačí. Děti z mateřské školy „Paletka“ vyrazily tyto činnosti provádět do Jiráskových sadů v Litoměřicích a náramně dobře se při tom bavily, nevadí, že sníh studí a zmáčí rukavice i oteplovačky, hlavně že tu konečně je.

Heidi Petrovičová

Bílý leden

V prosinci jsme se sněhu bohužel nedočkali, ale měsíc leden nás v Mateřské škole Delfínek mile překvapil, a to nejednou sněhovou nadílkou. Děti ze všech tříd navštěvovaly naší zahrádku. Na zahrádce děti stavěly sněhuláky, nejrůznějších velikostí, koulovaly se, dělaly andělíčky, běhaly ve sněhu, klouzaly se, jezdily a tahaly se na bobech, které si přinesly z domova. Některé třídy, především starších dětí, navštěvovaly školní hřiště u 6.ZŠ, kde pořádaly soutěže ve stavění iglú a sněhuláků. Všichni doufáme, že nám sněhová nadílka vydrží ještě dlouho a společně si jí všichni pořádně užijeme.

Kristýna Krejzová

Vítání králů - MŠ Větrník

6.1.2021 děti z mateřské školy Větrník od rána vyráběly papírové koruny, které si ozdobily flitry, barevnými tvary a malovanými ozdobami. Po svačině vyslechly příběh „O Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.“ Podle legendy to byli velmi vzdělaní králové, kteří rozuměli vědám, umění a znali hvězdy, z nichž je jedna dovedla až k Ježíškovi. Podělili ho dárky a společně mu zazpívali. Celý příběh si děti dohromady zahrály a naučily se píseň „My tři králové jdeme k Vám.“

Nikol Hrušovská

Děti z Berušky na sněhu

Paní Zima je letos velice štědrá a její sněhovou nadílku vítají s nadšením i děti z Mateřské školy Beruška. Na zahrádce se vrhly do stavění sněhuláčích rodinek, závodí, kdo ukoulí větší kouli, komu se povede hezčí „andělíček“ a na blízkém kopečku okusily i radost z bobování s kamarády. Nezapomněly ale ani na to, že ptáčkům sníh přidělal starosti s hledáním potravy a vyrobily semínkové dobroty, které pro ptáčky zavěsily na stromy na školní zahradě.

Zuzana Maláková

Svátek Tří králů v Mašince

Na svátek Tří králů nastal v MŠ Mašince čas, kdy odstrojujeme vánoční stromek a rozšiřujeme obzor o další lidové tradice a zvyky. Tři mudrci s dary za doprovodu ostatních dětí a zvuku písně „My tři králové jdeme k vám“ navštívili třídu Berušek a koledou potěšili i provozní zaměstnance. Předškoláci napsali křídou K + M + B, popřáli šťastný nový rok a dostali odměnu za koledu.

Za mateřskou školu Vám přeje láskyplný nový rok Kubátová Radka

Nařízení MZ

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku, Děti a pedagogové nemusí.

Vedení školy.

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září uvítáme všechny naše děti v kmenových mateřských školách bez omezení. Těšíme se.

Za všechny zaměstnance Monika Mejtová, ředitelka školy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |