Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Od 10.5. plný provoz

Od pondělí 10. 5. 2021 se mohou, ve své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti.

Těšíme se na vás, zaměstnanci školy 😁

Doprovázejí osoby dětí uvnitř budovy stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

Jak to bude od 12.4.

Informace k provozu MŠ od 12.4. si můžete stáhnout v pdf.

Přijímání dětí

V sekci "Přijímání dětí" naleznete informace a potřebné dokumenty k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.

Aktualizace 8.4.2021: Rovněž zde naleznete kritéria pro přijetí dětí.

Den Země v MŠ Lipová v Mládežnické ulici

Den Země třída Zajíčků oslavila ekologickou vycházkou do okolí mateřské školy. Děti měly možnost vidět v okolí mateřské školy, co do přírody nepatří a naopak, co tam patří. Ekologická vycházka byla vyvrcholením vzdělávacích činností, které děti v měsíci dubnu prožily. Začalo to týdnem, kde hlavním tématem byla voda, její podoby a význam. Děti se byly podívat na čističku odpadních vod, seznámily se s koloběhem života. V dalším týdnu se seznamovaly s planetou Země a s dalšími planetami, postavily si raketu, zahrály si na kosmonauty. Pomocí didaktické hry si děti upevnily znalosti o třídění odpadu.

Mgr. Ivana Brutovská

Jaro na zahradě MŠ „Paletka“

Předškoláci z mateřské školy „Paletka“ v Litoměřicích si užívají pomalého nástupu letošního jara. Pobyt venku tráví kvůli koronavirovým opatřením hlavně na svých školních zahradách. Děti ze třídy „Včeliček“ se například učily poznávat a pojmenovávat jarní květiny, které jim na zahradě vykvetly – modřence, ladoňky, petrklíče, fialky, sedmikrásky, narcisky a odkvétající sněženky. Definitivní nástup jara potvrzuje i kvetoucí keř zlatice a tak se děti těší na další pěkné dny a hry na sluníčku.

Heidi Petrovičová

Pašijový týden v MŠ Větrník

Malý počet dětí v mateřské škole Větrník má i své výhody. Děti se mohou věnovat náročnějším výrobkům pro blížící se velikonoční svátky, jako jsou tito zajíčci v autě či velikonoční kuřátka. K výrobě bylo použito pouze přírodního, odpadového a již jednou recyklovaného materiálu – kartony od vajíček, vyfouklá vajíčka, krepový papír. Děti se již těší, až si své zaječí motoristy a kuřátka odnesou domů.

Jana Tomanová

MŠ Beruška - Cvičení se sokolem

Děti z mateřské školy Beruška se i tento rok zapojily do projektu Se sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Spolu s plyšovým sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky z projektu rozvíjeli pohyb při rozmanitých cvičeních s náčiním či na nářadí. Kladnou motivací se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života. I když jsme letos hodně zameškali, věříme, že do června ještě spousty aktivit zvládneme splnit a motivační sešity dětí budou plné samolepek.

Zuzana Maláková

MŠ Kamarád - IZS, poznávání vlasti

Předškoláci z mateřské školy „Kamarád“ ve Stránského ulici v Litoměřicích se po návratu do školky pustili opět do „práce“. Nezahálejí a přípravy na zápis a nástup do základních škol je v plném proudu. V měsíci dubnu si děti povídaly nejen o integrovaném záchranném systému, jako jsou Hasiči, Policie a Záchranná služba, ale také se hravou formou blíže seznámily s naší Českou republikou. Děti se naučily rozpoznat některé hlavní prvky naší České republiky, jako je hlavní město Praha, prezident Miloš Zeman, poznávaly a tvořily naše státní symboly jako je státní vlajka (význam barev), malý a velký státní znak, poslouchaly státní hymnu a mnoho dalšího. Mimo jiné také poznávaly některá významná místa našeho okolí, jako je hora Říp, Radobýl, skalní útvar Kočka, Mostná hora a jiné. Zapomenuty nebyly ani některé pověsti z našeho okolí, třeba o Praotci Čechovi nebo o bájném pokladu pod Křížovou horou.
Bc. Jiří Mejta

MŠ Větrník - Rej čarodějnic

I přesto, že je okolo nás velmi těžká a složitá situace, v mateřské škole Větrník bylo ve čtvrtek od rána veselo. Děti se po pravidelném testování převlékly do obleků čarodějnic, kouzelníků a pavouků. V čarodějnické kuchyni vařily nejrůznější lektvary, z modelovací hmoty pekly kouzelné dobroty. Ve třídě si vyrobily papírové čarodějnice a vyzdobily s nimi vstupní halu. Každý čaroděj či čarodějnice ostatním sdělil, jak se jmenuje a odkud přiletěl. Na závěr veselého dopoledne si děti zatancovaly tanec s koštětem a proletěly se po celé mateřské škole.

Nikol Hrušovská

Nařízení MZ

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku, Děti a pedagogové nemusí.

Vedení školy.

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září uvítáme všechny naše děti v kmenových mateřských školách bez omezení. Těšíme se.

Za všechny zaměstnance Monika Mejtová, ředitelka školy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |