Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Přijímání dětí - výsledky

V sekci "Přijímání dětí" naleznete informace o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.

Od 10.5. plný provoz

Od pondělí 10. 5. 2021 se mohou, ve své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti.

Těšíme se na vás, zaměstnanci školy 😁

Doprovázejí osoby dětí uvnitř budovy stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

V Berušce se sportuje

Do MŠ Beruška se nám naštěstí nevrátili žádní „líní peciválové“, ale děti plné energie, které se již moc těšily na společné sportování s kamarády. Na zahradě již pilně trénují šplh po laně, hod míčem na koš, fotbal, běh, jízdu na koloběžce a další sportovní disciplíny. Brzy si budou moci poměřit síly s kamarády při sportovním dopoledni, které MŠ Beruška plánuje uskutečnit začátkem června.

Zuzana Maláková

Dárky maminkám

Děti ze třídy „Žabiček“ v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích se s radostí, elánem a velkou pečlivostí pustily do vyrábění dárků pro své maminky k jejich svátku. Vyrobit zápich z luštěnin nebylo úplně jednoduché – nalepit malé fazole, čočku a hrášek dalo práci. Děti ale pracovní a tvořivé činnosti baví a rády je dělají. Takže ze zapouštění barev do vlhkého podkladu a následného dokreslení obrázku fixy měly ještě větší radost a to se také odrazilo na výsledku. Písnička „O mamince“, srdíčkový zápich a květinový obrázek maminkám určitě udělaly radost.

Irena Rychnovská

Čarodějný den v Mašince

Poslední dubnový den se MŠ Mašinka proměnila v jedové doupě, kam se slétly malé i velké čarodějnice. Oslava tohoto svátku patří mezi každoroční, velmi oblíbenou, akci. S předmájovou nocí byla spojena řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr. Některé z nich si naše děti připomněly a užily si den plný kouzlení, tvoření, ohnivého tance, vaření lektvarů a létání na koštěti. Děti si na památku odnesly čarodějnické vysvědčení a strašidelný kamínek, který si vyhledaly na školní zahradě. Radka Kubátová

Čarodějnické dopoledne ve Sluníčku

Dne 30. 4. proběhlo V MŠ Alšova „Čarodějnické dopoledne“. Malí čarodějové a čarodějky se převlékli do svých kostýmů, létali na koštěti, plnili sportovní a rozumové úkoly. Nechybělo ani kouzlení s lektvary, tanec, „Zaklínadlo baby Jagy“, nebo čarodějnická hostina. Děti si bohatý program užily, s nadšením plnily zadané úkoly. Za svou snahu byly odměněny drobnými dárečky a diplomem „Malého čaroděje“.

Anna Kohlová

V Delfínku o hospodářských zvířatech

V mateřské škole ,,Delfínek” si děti v týdnu od 10.5.2021 povídaly o hospodářských zvířatech. Děti si o zvířatech četly, kreslily je, vyráběly společný plakát ,,farma”. O každém zvířeti se dozvěděly něco nového, ale největší úspěch sklidilo dojení ,,krávy”. Paní učitelky pro děti nachystaly krávu z barevných papírů, připevněných na židli a jako vemínko posloužila obyčejná gumová rukavice, naplněná vodou s bílou barvou. Všechny děti se radostně zúčastnily a dojení krávy si vyzkoušely. Odměnou jim poté bylo mléko na svačinu, jak jinak než od kravičky.

Kristýna Krejzová

Naše město očima dětí z mateřské školy Lipová

V květnu se děti ze třídy „Zajíčků“ opět sešly v plném počtu. Tentokrát si povídali o našem městě Litoměřice. Dopolední vycházka na náměstí jim připomněla, jak krásné naše město máme. Své poznatky pak děti využily při stavbě města z kostek, při hře na malíře, kde natíraly papírové krabice, ze kterých si pak postavily domy. Dále společně vytvořily koláž na téma města pomocí kreslení rudkou, které bylo pro děti zajímavé. Při pohybové hře „Na semafor“ si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Toto téma bylo zajímavé a teď už s chutí na nové. Projektem „Včela“ se přeneseme do světa hmyzu a získáme spoustu zajímavých informací.

Bc. Blanka Tupá, učitelka MŠ Mládežnická

MŠ Větrník - Rej čarodějnic

I přesto, že je okolo nás velmi těžká a složitá situace, v mateřské škole Větrník bylo ve čtvrtek od rána veselo. Děti se po pravidelném testování převlékly do obleků čarodějnic, kouzelníků a pavouků. V čarodějnické kuchyni vařily nejrůznější lektvary, z modelovací hmoty pekly kouzelné dobroty. Ve třídě si vyrobily papírové čarodějnice a vyzdobily s nimi vstupní halu. Každý čaroděj či čarodějnice ostatním sdělil, jak se jmenuje a odkud přiletěl. Na závěr veselého dopoledne si děti zatancovaly tanec s koštětem a proletěly se po celé mateřské škole.

Nikol Hrušovská

Jaro na zahradě MŠ „Paletka“

Předškoláci z mateřské školy „Paletka“ v Litoměřicích si užívají pomalého nástupu letošního jara. Pobyt venku tráví kvůli koronavirovým opatřením hlavně na svých školních zahradách. Děti ze třídy „Včeliček“ se například učily poznávat a pojmenovávat jarní květiny, které jim na zahradě vykvetly – modřence, ladoňky, petrklíče, fialky, sedmikrásky, narcisky a odkvétající sněženky. Definitivní nástup jara potvrzuje i kvetoucí keř zlatice a tak se děti těší na další pěkné dny a hry na sluníčku.

Heidi Petrovičová

Pašijový týden v MŠ Větrník

Malý počet dětí v mateřské škole Větrník má i své výhody. Děti se mohou věnovat náročnějším výrobkům pro blížící se velikonoční svátky, jako jsou tito zajíčci v autě či velikonoční kuřátka. K výrobě bylo použito pouze přírodního, odpadového a již jednou recyklovaného materiálu – kartony od vajíček, vyfouklá vajíčka, krepový papír. Děti se již těší, až si své zaječí motoristy a kuřátka odnesou domů.

Jana Tomanová

MŠ Beruška - Cvičení se sokolem

Děti z mateřské školy Beruška se i tento rok zapojily do projektu Se sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Spolu s plyšovým sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky z projektu rozvíjeli pohyb při rozmanitých cvičeních s náčiním či na nářadí. Kladnou motivací se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života. I když jsme letos hodně zameškali, věříme, že do června ještě spousty aktivit zvládneme splnit a motivační sešity dětí budou plné samolepek.

Zuzana Maláková

MŠ Kamarád - IZS, poznávání vlasti

Předškoláci z mateřské školy „Kamarád“ ve Stránského ulici v Litoměřicích se po návratu do školky pustili opět do „práce“. Nezahálejí a přípravy na zápis a nástup do základních škol je v plném proudu. V měsíci dubnu si děti povídaly nejen o integrovaném záchranném systému, jako jsou Hasiči, Policie a Záchranná služba, ale také se hravou formou blíže seznámily s naší Českou republikou. Děti se naučily rozpoznat některé hlavní prvky naší České republiky, jako je hlavní město Praha, prezident Miloš Zeman, poznávaly a tvořily naše státní symboly jako je státní vlajka (význam barev), malý a velký státní znak, poslouchaly státní hymnu a mnoho dalšího. Mimo jiné také poznávaly některá významná místa našeho okolí, jako je hora Říp, Radobýl, skalní útvar Kočka, Mostná hora a jiné. Zapomenuty nebyly ani některé pověsti z našeho okolí, třeba o Praotci Čechovi nebo o bájném pokladu pod Křížovou horou.
Bc. Jiří Mejta

Den Země v MŠ Lipová v Mládežnické ulici

Den Země třída Zajíčků oslavila ekologickou vycházkou do okolí mateřské školy. Děti měly možnost vidět v okolí mateřské školy, co do přírody nepatří a naopak, co tam patří. Ekologická vycházka byla vyvrcholením vzdělávacích činností, které děti v měsíci dubnu prožily. Začalo to týdnem, kde hlavním tématem byla voda, její podoby a význam. Děti se byly podívat na čističku odpadních vod, seznámily se s koloběhem života. V dalším týdnu se seznamovaly s planetou Země a s dalšími planetami, postavily si raketu, zahrály si na kosmonauty. Pomocí didaktické hry si děti upevnily znalosti o třídění odpadu.

Mgr. Ivana Brutovská

Nařízení MZ

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku, Děti a pedagogové nemusí.

Vedení školy.

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září uvítáme všechny naše děti v kmenových mateřských školách bez omezení. Těšíme se.

Za všechny zaměstnance Monika Mejtová, ředitelka školy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |