Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Závodění se Sluníčkem

V úterý 12. října se vybrané děti z MŠ Alšova zúčastnily akce nazvané „Závody v běhu na Mostné hoře“, pořádané Českým svazem mentálně postižených sportovců a SK Parta Litoměřicko. Pro děti byla připravena trasa 200 m, kde měly možnost předvést, jak rychle běhají, ale hlavně svou vytrvalost, protože běh do kopečka není vůbec snadný. Počasí malým závodníkům přálo, za své výkony byly všechny děti odměněny občerstvením. Děvčata z naší MŠ získala medaili a diplom za první a druhé místo, za což jim moc gratulujeme.

Anna Kohlová

Běh na Mostné hoře - MŠ Delfínek

Dne 12. 10. 2021 se zúčastnily děti ze třídy Rybiček z Mš Delfínek běhu na Mostné hoře. Děti před závodem dostaly malé občerstvení, a poté se přesunuly na vyznačenou trať, dlouhou cca 200 metrů. Děti soutěžily podle věkových kategorií, dále také rozděleny na chlapce a dívky. Naše Mš se může pyšnit rovnou dvěma medailemi. Na prvním místě se umístila Anička Strýčková a v závěsu za ní, na krásném druhém místě, Václav Reichl. Děti si domů odnesly drobné odměny, medaile a diplomy.

Kristýna Krejzová

Rozloučení s létem (MŠ Kamarád)

Děti z mateřské školy Kamarád se ve čtvrtek 23. 9. 2021 rozloučily s létem na školní zahradě. Pro děti byly připravené různé činnosti. Děti z 1. třídy uklízely odpadky z hřiště a stavěly domeček pro vílu Březinku z přírodnin. Děti z 2. třídy za pomoci paní učitelek tvořily jezírko a bahniště před školkou. Předškolní děti upravovaly smyslový chodníček za školkou a doplnily přírodniny, které chyběly. Děti si celé dopoledne užily, zazpívaly si písničky a na závěr dostaly odměny.

Opičák Hugo ve školce Lipová

V měsíci říjnu děti z mateřské školy Lipová shlédly muppetové divadlo ,,Opičák Hugo ve školce“. Seznámily se s gorilím kamarádem Hugem, kterého zajímalo, jak to v takové školce vypadá. Děti pobavil svým nezbedným chováním a vymýšlení ,,opičáren“. Ve snaze o Hugovu nápravu si děti, během interaktivního představení, připomněly pravidla chování a zásady bezpečnosti ve školce. Uhádly díky jeho nápovědám, kdo jsou opičákovi zvířecí kamarádi a ukázaly mu, jak se má ve třídě správně třídit odpad. Ke konci divadla se děti s Hugem rozloučily písničkou a s úsměvem na rtech.

Klára Pospíšilová

Hudební pořad v MŠ Mašinka

Do MŠ Mašinky dne 19. 10. 2021 zavítal hudební pořad ,,O ptačím sněmu.“ Děti se seznámily s jednotlivými druhy ptáků, společně si zazpívaly lidové písně, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy. Součástí pořadu byly také úryvky z Dětské symfonie L. Mozarta. Dětem se program velice líbil.

Radka Kubátová

Robotika v MŠ „Paletka“

Děti v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích navštívil Mgr. Vladimír Salai z DDM Rozmarýn s robotickými včelkami – Bee boty. Děti se zábavnou a hravou formou učily programovat malého robota „včelku“, aby „pracovala“ podle jejich zadání. Pan Salai dětem vysvětlil, jak při programování postupovat a pak už si děti mohly začít hrát na programátory. S bee-boty „jezdili“ po šachovnicových podložkách s motivy mořského dna, města nebo dvorku se zvířátky. Připravili si plán cesty a pak pomocí tlačítek se šipkami robota nastavili. Během hry si děti rozvíjely logické myšlení, pravo – levou orientaci, jemnou motoriku a soustředění. Hra s Bee-boty se dětem moc líbila a už těší se na další setkání s programováním.

Irena Rychnovská

Pohádky v „Paletce“

Školní rok v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích začíná pohádkově. 1. září paní učitelky hrají dětem na uvítanou pohádky – nejmladším a novým dětem v 1. třídě – pohádku „O pejskovi a kočičce“, dětem ve druhé třídě pohádku „O budce“ a nejstarším předškolákům pohádku „O koblížkovi“. Děti z druhé třídy shlédly pohádku v maňáskové verzi a pak si pomocí maskovacích čepiček pohádku samy zahrály. V rolích zvířátek se nadšeně střídaly podle vlastní volby, zazpívaly si písničky o zvířátkách a při společné dramatizaci se dobře bavily. A tak přejeme všem zábavný i poučný, ale hlavně zdravý nový školní rok.

Heidi Petrovičová

Návštěva hokejistů ve Sluníčku

V pondělí 13. září se na děti z mateřské školy Alšova přišli podívat hokejisté z HC Stadionu v Litoměřicích.

Na zahradě mateřské školy jim vyprávěli o hokeji, o sportovním chování, pravidlech fair play, o tom, že hrát hokej je zábava, týmová spolupráce. Děti si mohli prohlédnout výstroj, vedly s hokejisty diskuzi o tom, jak si co obléci, k čemu výstroj slouží, že hokej není jen o tom, naučit se bruslit, ale také získat sílu, rychlost a vytrvalost.

Děti se zaujetím naslouchaly jejich vyprávění, ptaly se, jak se jim hra líbí, jakých dosáhli úspěchů. Dozvěděly se také, že hokej mohou hrát jak chlapci, tak dívky, že se mohou přijít na zápas podívat, fandit a poznat nové kamarády.

Anna Kohlová

Návštěva dopravního hřiště dětí z MŠ Pohádka

Ve středu 8. 9. 2021 se děti ze třídy Koťátek vydaly na dopravní hřiště v Jiráskových sadech oprášit své znalosti o pohybu na ulicích. Nejprve jsme si celé hřiště prošli jako chodci, připomenuli jsme si, jak se správně přechází a co znamenají jednotlivé dopravní značky. Poté se z části dětí staly řidiči koloběžek, kol a odrážedel a získané poznatky mohly uplatnit praktickou jízdou. Všichni jezdci byli náležitě vybaveni přilbami. Přestože si někteří stále pletli pravou a levou stranu, k žádné kolizi mezi řidiči a chodci naštěstí nedošlo. Děti představující chodce vzorně přecházely na přechodech se světelnou signalizací i na těch, kde se musely nejprve správně rozhlédnout. Všem se návštěva dopravního hřiště velmi líbila. Protože děti měly stále hodně energie, využily ji po skončení návštěvy dopravního hřiště na přilehlých lanových průlezkách a opičích dráhách.

K. Dastlíková

MŠ Kamarád - Jak to chodí ve školce

Dne 6. 9. 2021 zhlédly děti z Mateřské školy Kamarád ve Stránského ulici pohádku „Jak to chodí ve školce“. Pohádku na zahájení školního roku si pro děti připravily samy učitelky. K hraní využily velké maňásky, tzv. Muppety. Pohádka se dětem líbila. Jejím prostřednictvím se dozvěděly, jak vypadá den ve školce, co vše se tam dělá a jak se chovat bezpečně, aby se nikomu nic nestalo.

Marta Vojtěchová

MŠ Beruška na dopravním hřišti

Děti z MŠ Beruška se jako každé září vypravily na dopravní hřiště, aby si osvojily pravidla pro chodce i cyklisty. Nejprve se při pěší prohlídce hřiště seznámily s jednotlivými dopravními značkami, vysvětlily si význam barev na semaforech, připomněly si, po které straně silnice se jezdí. Poté si mohly zapůjčit kola, odrážedla či koloběžky a trénovat bezpečnou jízdu či správné přecházení silnice v praxi. I když se počasí zrovna mračilo a sem tam děti skropil deštík, radost ze zábavy s kamarády jim to nezkazilo.

Zuzana Maláková

Želvičky z Delfínka na Odstrkiádě

Dne 21. 9. 2021 se třída Želviček z Mateřské školy Delfínek zúčastnila Odstrkiády, která se konala na zahradě MŠ Lipové. Děti závodily na odstrkovadlech na předem určené trati. Soutěže se zúčastnily děti ve věku 3-4 let. Za odměnu si domů děti odnesly bublifuky, diplomy a zlaté medaile. Dále také dostaly do MŠ zcela nová odstrkovadla. Všem se závody moc líbily, děti si je naplno užily a již teď se těšíme na další ročník.

Kristýna Krejzová

Nařízení MZ od 31.8.2021

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% ve všech vnitřních prostorech staveb,s několika výjimkami:

Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,

b) děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

c) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,

d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,

a další viz https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

Vedení školy.

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |