Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel: 416 738 804/5

Aktuality z MŠ

Přijaté děti

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 najdete na stránce přijímání

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Maškarní rej - Větrník

Vesele do masek se převlékly na konci měsíce února děti z mateřské školy Větrník. Pro obveselení a pestrou zábavu k nim zavítal i strýček „Charles“ se soutěžemi a diskotékou.

Do her i tanců se zapojily nejen všechny děti, ale i paní učitelky. Kostýmy zúčastněných byly originální a kouzelné zásluhou rodičů, kteří mateřské škole vycházejí vždy vstříc. Mezi maskami nechyběly princezny, víly, piráti, různá zvířátka, ale i policista, kuchař, kosmonaut, námořníci či převlek za kalkulačku. Všichni si odnesli krásné drobné odměny.

Jana Tomanová

Škola hrou v MŠ Kytička

Obyčejný den v mateřské škole začíná hrou. Děti mají rády hračky „nehračky,“ to jsou předměty, které původně hračkami nebyly, ale jsou bezpečné, barevné, zajímavé materiálem i tvarem, a proto pokaždé představují něco jiného. Taková hra velmi rozvíjí fantazii dětí. V tomto případě jsou cívky od nití mrkvičkami pro králíčky. Ideální je, když se děti učí, ale myslí si, že si hrají. Na to už dávno přišel Jan Ámos Komenský.

Učitelka MŠ Kytička V. Daňková

Divadlo na klice - Delfínek

Naší Mateřskou školu Delfínek tento měsíc navštívilo ,,Divadlo na klice” s vodáckou pohádkou ,,Gabriel a Málinka”, ve které vodní víla a kačer čistili zanedbaný a znečištěný rybník a osvobozovali ryby. Pro děti bylo v pohádce ukryté ponaučení, že se do vody nesmí házet nic, co tam nepatří a jaký to má dopad na živočichy žijící nejen ve vodě. Herci pohádku doprovázeli zpěvem a hrou na kytaru, housle a ukulele. Hudební pohádka se všem velmi líbila a sklidila od všech dětí i učitelek velký potlesk.

Napsala: Kristýna Krejzová

Karneval v MŠ Kamarád

Ve středu 19. 2. 2020 proběhl již tradičně v MŠ Kamarád v ulici Stránského dětský karneval. Tento rok si pro děti připravily studentky 3. ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích zábavný program ,,Kouzelník a zvířátka“. Děti si užily kouzelnické představení, dále předvedly své karnevalové převleky a společně si zatančily a zazpívaly. Poté si učitelé v jednotlivých třídách zahráli s dětmi různé hry a soutěže. Děti si celé dopoledne v maskách užily a odnesly si mnoho hezkých zážitků.

Michaela Radoušová

Masopustní rej v „Paletce“

V úterý 18. 2. se děti z mateřské školy „Paletka“ v Eliášově ulici v Litoměřicích seznamovaly s tradicí lidového Masopustu. Ve školce se převlékly do kostýmů a masek a společně ve všech třídách tančily, soutěžily, zpívaly a hrály na dětské hudební nástroje. V maskách se s dětmi přišli poveselit i někteří rodiče. Nechyběla ani masopustní kobliha k svačině. Děti si veselé masopustní dopoledne náležitě užily.

Heidi Petrovičová

„PALETKA“ a mimoškolní akce

Děti z mateřské školy „Paletka“ v Eliášově ulici se vzdělávají i mimo mateřskou školu. V únoru děti navštívily Galerii výtvarného umění a program „Paruka nebo mitra“. U obrazů císařovny Marie Terezie a litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna si vysvětlily rozdíl mezi parukou a mitrou, prohlédly si historický vzorník paruk a ve tvůrčí části programu si vyrobily návrh vlastní paruky. Také navštívily litoměřické oblastní muzeum a získaly srozumitelné a pro ně přiměřené informace o „Městě na dvou pahorcích“, ve kterém žijí. Prohlédly si vystavené exponáty a vzácnou městskou pečeť, aby si ve tvořivé části mohly nakreslit návrh vlastní pečeti nebo představy o litoměřickém hradu. Obě místa děti pravidelně a rády navštěvují.

Heidi Petrovičová MŠ Eliášova 1 „Paletka“

Větrník u zvířátek

Nejstarší děti z mateřské školy Větrník navštívily výstaviště Zahrady Čech, kde Český svaz chovatelů ze Žitenic uspořádal propagačně naučnou výstavu „Děti a zvířata.“ Děti si prohlédly expozice kožešinových zvířat, koček, okrasného ptactva, akvarijních rybiček, králíků, drůbeže a holubů. Projely se na povozu taženém poníky a shlédly výcvik dravců. Na osmi stanovištích si vyzkoušely své získané znalosti o prostředí, kde daná zvířata žijí a co je jejich oblíbenou potravou. Za nasbíraná razítka získaly drobné odměny.

Bc. Dana Klímová

„Robobroučci“ v MŠ „Paletka“

Děti z mateřské školy Paletka zažily zajímavý, zábavný a naučný workshop s Bee – boti. Robotická hračka Bee-bot je digitální interaktivní pomůcka na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovedností. Mgr. Vladimír Salai z Domu dětí a mládeže v Litoměřicích jich dětem přinesl na vyzkoušení hned několik. Děti se střídaly u tématických obrázkových podložek, po kterých se Bee boti pohybují a učily se je programovat tak, aby „jezdily“ přesně podle zadaného úkolu. Ze zábavného učení s „robobroučky“ byly naprosto nadšené a hned si objednaly u p. Salaie další pokračovací program.

H.Petrovičová MŠ „Paletka“ Litoměřice

MŠ Mašinka - výstava

Děti z MŠ Mašinky navštívily výstavu „Děti a zvířata“ na výstavišti Zahrady Čech. Viděly expozice kožešinových zvířat, koček, okrasného ptactva, akvarijních rybiček. Výstavu králíků, drůbeže a holubů. Pohladily si kozu, ovečku i záchranářské psy. Dětem se velmi líbila ukázka dravců. Rádi si zasoutěžili se studentkami pedagogické školy a králíci jim zaskákaly „Králičí hop“. Domácí mazlíčci jsou častým přáním dětí, jsme rády, že jim radost z objevování zvířecího světa můžeme zprostředkovat díky těmto akcím.

Zapsala Radka Kubátová

Děti ze Sluníčka za zvířátky

V pátek 7. února navštívily děti z MŠ Alšova výstavu drobných zvířátek a „mazlíčků“ na Zahradě Čech. V prvním pavilónu děti přivítala Štěpánka pohádkou „O slůňátku“, ve které se dozvěděly, jak je ošklivé, když se někdo někomu posmívá a poté je vybídla, aby navštívily zvířátka v ostatních pavilonech.

Děti viděly papoušky, andulky, slepičky, ovečky, kozy, holuby, a další, seznámily se s tím, kde bydlí, čím jsou užitečná, čím se živí, nadšeně si je prohlížely, pozorovaly, jak se pohybují, s čím si hrají, některá si děti mohly dokonce pohladit.

Největší zážitek měly z králičí agility, králíky povzbuzovaly, za výkon je odměnily vřelým potleskem. Dětem se výstava velice líbila, své znalosti obohatily o spoustu nových poznatků. Rádi jsme se této výstavy zúčastnili a těšíme se na další pozvání.

Anna Kohlová

Hrajeme si s pohádkami

Měsíc únor v mateřské škole Lipová v Mládežnické ulici patří pohádkám a karnevalu. Děti poznávají pohádky dle hlavních postav, podle obrázků, písničky, úryvku. Vybranou pohádku výtvarně ztvárňují – tentokrát si děti vybraly Perníkovou chaloupku. K pohádce vyráběly papírové perníčky, postavily chaloupku, pohádku dramatizovaly, hledaly stopy Jeníčka a Mařenky v lese. Nebyla to jediná pohádka, se kterou si hrály, došla řada i na pohádky s princeznami. Pro princeznu vyrobily hrad, plnily úkoly, které pomohly princeznu vysvobodit ze zakletí. Vyvrcholením celého měsíce byl karneval.

Mgr. Ivana Brutovská MŠ Lipová

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |