Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel: 416 738 804/5

Aktuality z MŠ

Co by vás mohlo zajímat...

Divadlo Matýsek ve „Sluníčku“

Ve středu 9. října navštívil MŠ Alšova p. Michal Vaněk s Divadlem Matýsek a pohádkou „O pyšné žirafě“.

Příběh o žirafě Natálii, které se už nelíbilo v ZOO, utekla a rozhodla se stát nejvyšší na celém světe, se dětem velmi líbil. Poučné bylo pro ně i to, že kdo se nad jiné povyšuje, často zůstává sám.

Děti se zájmem divadelní představení sledovaly, písně doprovázely pohybem a hrou na tělo. Z příběhu byly nadšené a herce odměnily bouřlivým potleskem.

Z Pohádky do pohádky

Děti z mateřské školy Pohádka šly jednoho krásného podzimního dne do pohádky. Dostaly se tam cestou necestou přes Pokratický potok a park Václava Havla přímo do tajemné věže, která skrývá nejednu zakletou princeznu a spanilého rytíře.

Třída Koťátek totiž navštívila Galerii marionet v tajuplné Hvězdárně, kde objevila více než 250 pohádkových bytostí – loutek. Do starobylé věže stoupaly děti po schodech, které byly lemovány nejrůznějšími skřítky, vodníky, prasátky, čertíky, princeznami i vílami. Na samotném vrcholu se mohly pokochat pohledem na naše krásné město Litoměřice. Když se děti dosyta vynadívaly na loutky i zajímavé kulisy, ve kterých se odehrávají nejrůznější příběhy, mohly se na okamžik proměnit v tvůrce vlastních pohádek a pohrát si s vybranými loutkami. Každé z dětí mělo hned jasnou představu, která z loutek je jeho favoritem a po chvíli se před zraky učitelek odvíjel zcela nový pohádkový příběh o tom, jak se vlk zapovídal s prasátky a k tomu jim tancovala víla s čarodějnicí před panem králem. Děti spoustu loutek již dobře znají z pohádek Sváťova Dividla a o to pro ně byl větší zážitek je vidět bez loutkoherců a zkusit si je vést. Návštěva Galerie marionet se všem velmi líbila a po návratu do školky si děti dlouho o loutkách vyprávěly. Druhý den jsme si na počest předchozího výletu zahrály pohádku O třech malých prasátkách.

Říjen v Mašince

V říjnu v MŠ Mašinka bylo opravdu živo. Předškoláci pokračují v předplaveckém výcviku, chodí se vzdělávat do Ekoseveru na programy s celoročním cyklem „TAJEMSTVÍ ROKU, aneb jaro, léto, podzim, zima – společně nám bude prima“. Shlédli technickou výstavu Techdays na Zahradě Čech, kde se zapojili do speciálního doprovodného programu pro nadšence modelářství, elektrotechniky, robotiky Lego. Začali docházet na pohybové lekce do tělocvičny na 7.ZŠ, navštíví saunu v Kalich aréně. Někteří zástupci MŠ se zúčastní a budou nás reprezentovat na Závodech v běhu na Mostné hoře. Stále běží tematické turistické vycházky po okolí Litoměřic. A děti se nejvíce těší na návštěvu solné jeskyně, kde je čeká nejen relaxace ale i hry se solnými krystaly.

Beruška na Tech Days

Ve středu 2. 10. 2019 navštívily nejstarší děti z Mateřské školy Beruška veletrh technického vzdělání Techdays konaný na Výstavišti Zahrada Čech. Přestože byl veletrh určený především žákům 9. tříd ZŠ, nezapomněli organizátoři ani na ty nejmladší. Pro děti z mateřských škol byl připraven jeden pavilon, ve kterém si děti mohly prohlédnout například modely ze stavebnice Merkur, vláčkodráhu, ruční výrobu hraček na šicím stroji, roboty, které si děti mohly prostřednictvím tabletu zkusit ovládat. Nejvíce však děti zaujali pohybliví broučci, které děti ovládaly pomocí tlačítek se znaky a 3D tiskárna, která nám na památku vyrobila píšťalku. Zuzana Maláková

Podzimní rej skřítků

Stalo se již tradicí, že se v září děti z MŠ Kamarád ve Stránského ulici těší na celoškolní program - ,,Podzimní rej skřítků“. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 rodiče dětem připravili krásné převleky lesních, lučních nebo zahradních skřítků a víl. Protože rádi tvoříme z darů přírody, zhotovili jsme si na školní zahradě společnými silami tzv. smyslový chodníček, do kterého jsme umístili velké a malé šišky, kaštany, kameny a kamínky, písek i korkové špunty. Děti si společně zazpívaly a hravě přivítaly podzim.

Bubnující Větrník

Nedávno zavítal do mateřské školy Větrník hudební skřítek David. Sebou přivezl mnoho bubínků a paliček, které dětem půjčil, takže všechny děti měly možnost si pod jeho vedením zabubnovat. Vyzkoušely si bubnování v rytmu chůze medvěda, cupitajícího zajíčka či ptáčka zpěváčka. V zábavné hře i ty nejmenší děti zvládly rytmus pomalý, rychlý, včetně správné pauzy. Zpestřením pro všechny byl poslech netradičních hudebních nástrojů - píšťala koncovka, nebo sluneční zvon. Na závěr si děti vyzkoušely bubnovou poštu. Děkujeme skřítkovi Davidovi za netradiční a zajímavý hudební prožitek.

Výlet do země snů.

První říjnový den třídy Berušek a Zajíčků z mateřské školy Lipová navštívily zemi snů.Země snů se nacházela v zámeckém parku Ploskovice, kde na děti čekaly pohádkové bytosti – víla, lesní skřítek, plamínek, čaroděj a princezna. Cestou po zemi snů plnily děti různé úkoly , např. vyjmenovaly, co do přírody patří, nepatří. Po splnění všech úkolů dostaly živou vodu, která jim pomohla zachránit princeznu. Princezna dala dětem za odměnu kouzelný krystal, který když ho budou mít pod polštářem,tak se ocitnou se znovu v zemi snů a budou se jim zdát krásné sny.

MŠ Lipová, Mgr. Ivana Brutovská

Paletka v galerii

Děti z mateřské školy Paletka v Eliášově ulici pravidelně navštěvují programy pro předškoláky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. V pátek 11. října se vydaly na výstavu Radana Wágnera a Jasana Zoubka – KONTINUITA - do Jezuitského kostela. Alžběta Semrádová - průvodkyně výstavou - děti zajímavým a srozumitelným způsobem seznámila s některými vystavenými plastikami a obrazy. Děti měly možnost se zamyslet nad barevnými kombinacemi a využít své fantazie při prohlížení sochařských i malířských děl. Součástí programů jsou vždy i praktické činnosti – tentokrát si mohly děti pomocí tří barev – jedné libovolné, černé a bílé - namalovat svůj vlastní obraz. Jejich díla pak mohou rodiče obdivovat v prostorech mateřské školy.

Zahájení školního roku v mateřské škole Lipová

Nový školní rok jsme v naší mateřské škole zahájili plni energie a zážitků z prázdnin. Začátek školního roku je vždy věnován adaptaci na nové prostředí, na odloučení od rodičů, na zvykání si na paní učitelky a na režim během dne. Většina dětí se adaptovala během prvního týdne, zpočátku se sice objevilo pár slziček, ale dnes už jsou "nováčci součástí celého kolektivu.

Ve třídě Koťat jsme se sešli v hojném počtu. To je moc dobře, protože si na sebe děti zvykly, naučily se svá jména, poznávaly nové kamarády a pomáhaly jim začlenit se do kolektivu. Děti rychle navazovaly dětská přátelství a díky tomu se všichni bez problémů adaptovaly na nový školní rok a chod v naší třídě i celé školce. Noví kamarádi se seznámili s našimi hračkami ve třídě a společně jsme si zopakovali pravidla, která musíme dodržovat nejen ve třídě, ale i v jídelně, umývárně nebo při pobytu na školní zahradě, aby se nám nic nepřihodilo.

V průběhu prvních dní si děti společně opakovaly známé písničky, zazpívaly si je s doprovodem kláves, nemeškaly ani v recitování nebo cvičení. Děti se brzy naučily básničku s pohybem Dobrý den!, kterou se vítají. Děti jsou pohybově velmi zdatné, od prvních dní s nadšením cvičí a nebojí se ani překážek.

Počasí nám doposud téměř nepřetržitě přálo, a proto děti pobývaly nejvíce na naší školní zahradě. S radostí využívají dětské hřiště a velký prostor pro různé honičky.

Zkrátka už se těšíme na další hezké dny.

Lenka Vítková, učitelka

Divadlo Kamila Kouly ve „Sluníčku“

V pondělí 2.září navštívilo MŠ Alšova Divadlo Kamila Kouly s pohádkou „O Smolíčkovi“. Vtipné zpracování pohádky se dětem velice líbilo. Byly nadšené z toho, že se do příběhu mohly zapojit, se Smolíčkem si zazpívat, zavolat na jelena, pomoci k rozuzlení děje.

Profesionální představení zanechalo v dětech moc hezký zážitek, po celou dobu byly zaujaté a soustředěné, aktivně se zapojovaly do děje. Už se těšíme, až nás divadlo navštíví s další pohádkou.

Paletka a tesaři

První slunečné zářijové dny využily Děti z mateřské školy „Paletka“ v Eliášově ulici v Litoměřicích k procházce v historickém centru svého města. Na Mírovém náměstí se zblízka podívaly na přípravu trámů k opravě „Kalicha“. Pozorovaly zblízka práci tesařů a prohlédly si i jejich pracovní náčiní a nářadí. Také si prošly panely s obrázky celého postupu práce – od pokácení stromu, otesání větví, odstranění kůry, dopravy k vodě a k máčení dřeva. Na vydařené vycházce se tak děti dozvěděly spoustu zajímavých informací nejen o svém městě.

Irena Rychnovská, MŠ „Paletka“ Eliášova 1

Novinky z Mašinky

V září nastoupilo do mateřské školy „Mašinka“ 13 nových dětí a nová paní učitelka. Na zahájení školního roku se děti projely výletním vláčkem po Litoměřicích. Předškoláci začali navštěvovat městský bazén, kde se učí základy plavání v deseti lekcích. Čekají nás zábavné akce Karneval zvířat – na našem dvorečku a balonková show. V rámci turistických vycházek se začneme toulat přírodou a na starší děti čeká primárně preventivní program na téma: Kamarádství. Všem nám přeji úspěšný nový školní rok.

Zahájení školního roku v MŠ Kamarád

Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok. Chtěli jsme ho zahájit jako každý rok slavnostně, tedy pohádkou. Ve čtvrtek 5. 9. 2019 k nám do MŠ Kamarád přijelo maňáskové divadlo Šikulka, které nám zahrálo tři pohádky. První pohádka se jmenovala O líném zajíčkovi, který nechtěl nic dělat. Po skončení pohádky si děti zacvičily protahovací cviky, aby zvládly další pohádky. Druhá pohádka nesla název Matýsek a písmenka. Matýsek se o prázdninách u babičky a dědečka učil písmenka, aby se mu kamarádi neposmívali. Po skončení druhé pohádky si děti poslechly písničku, kterou pak společně zazpívaly panence ve třetí pohádce Prasátko a kouzelná slovíčka. Prasátko zjistilo, že při hledání nových kamarádů mu pomohou kouzelná slovíčka, jako například děkuju nebo prosím. Děti si pohádky užily a zahájily tím zvesela nový školní rok.

Hravé dopoledne s rodiči

Druhý den v novém školním roce proběhl v mateřské škole Větrník společně s rodiči. Ti měli možnost celé dopoledne prožít se svými ratolestmi. Ve třídě si hráli, v herně cvičili a zpívali, na školní zahradě plnili sportovně zaměřené úkoly. Házeli molitanovými míčky na cíl, prolézali látkovým tunelem, chodili po zvýšené rovině s předměty plnými vody a probíhali slalomem mezi kuželkami. Celé dopoledne mělo radostnou atmosféru a neukápla ani slzička. Rodiče už se mohou těšit na další společné akce pořádané mateřskou školou.

Fotbalový turnaj litoměřických mateřských škol

Ve středu 22. 5. 2019 proběhl na hřišti v Pokraticích další, již 8. ročník fotbalového turnaje Litoměřických mateřských škol, který pořádá MŠ Litoměřice, p. o, místo poskytování vzdělávání MŠ Sedmikráska v Ladově ulici.

Na zeleném trávníku se opět sešlo dvanáct týmů sestavených z našich jedenácti mateřských škol. Tentokrát dva týmy, kvůli nutnému sudému počtu družstev sestavila MŠ Kytička. Malí fotbalisti i fotbalistky o každý gól bojovali s urputností, kterou by jim mohli závidět i vrcholový sportovci. Nevadilo jim ani nevlídné počasí, které ten den nad hřištěm vládlo. Energii čerpali z hlasité podpory četných fanoušků – svých rodičů, prarodičů, sourozenců, kamarádů.

Pohár pro vítěze nakonec získaly děti z MŠ Stránského, druhé místo si svojí hrou vybojovali malý sportovci z MŠ Baarova a třetí byly děti z MŠ Kytička. K vyhodnocení turnaje je již samozřejmostí vyhlášení nejlepšího hráče, brankáře a střelce, kterým byli za přítomnosti ostatních předány sošky. Každé družstvo si odneslo na památku tohoto turnaje pohár za účast, diplom, fotbalový míč, koláč, melouna.

Velikou radost dětem opět udělaly batohy, které pro děti zakoupila MŠ Litoměřice, p. o., dále pak medaile, které si z hřiště na krku odnášeli všichni účastníci fotbalového klání, a věřte, že jich bylo více než sto.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří na fotbalový turnaj přispěli ať už finanční částkou či hmotným dárkem. Patří mezi ně hlavní sponzor Viamont servis a.s., díky kterému jsme pro naše fotbalová klání získali dětské dresy. Dále pak firma Lotinar s.r.o, která pro děti věnovala jablka a melouny. Sladké koláče pro všechna družstva věnovala pekárna Köhn, pan Kožíšek - RE/MAX připravil pro děti skákací hrad, který bohužel kvůli špatnému počasí děti nevyužily tak, jak bychom chtěli. Velké poděkování patří panu Marku Bezděkovi, který se organizačně podílí na našich turnajích a samozřejmě všem ostatním, kteří na hřišti věnovali dětem svůj volný čas.

Odměnou nám všem byla radost dětí a snad i v tom nepříznivém počasí spokojenost rodičů z vydařeného odpoledne.

Nezbývá tedy, než se těšit na další ročník našeho fotbalového turnaje.

Renata Šurovská
MŠ Sedmikráska

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |