Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Přijímání dětí - výsledky

V sekci "Přijímání dětí" naleznete informace o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.

Od 10.5. plný provoz

Od pondělí 10. 5. 2021 se mohou, ve své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti.

Těšíme se na vás, zaměstnanci školy 😁

Doprovázejí osoby dětí uvnitř budovy stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

MŠ Delfínek - den dětí

Tak jako každý rok, jsme 1. 6. v Mateřské škole Delfínek oslavili společně den dětí. Pro děti byly na školní zahradě připraveny stanoviště se soutěžemi. Děti závodily na koloběžkách, trefovaly se míčem na terč, namotávaly autíčka na provázek, prolézaly opičí dráhu, chodily po lavičkách s pyramidou na hlavě, skákaly v pytlích, hledaly poklad v hromadě pilin, skákaly panáka na čas a přetahovaly se pomocí lana. Děti za každou splněnou disciplínu dostaly drobnou odměnu. Celé dopoledne nás provázelo krásné počasí, dobrá nálada a plno smíchu. Všechny děti si svůj den moc užily.

Kristýna Krejzová

MDD v MŠ Beruška

Mezinárodní den dětí oslavily děti z MŠ Beruška pohybem. Za dopomoci rodičů si přivezly na školní zahradu kola, koloběžky či odrážedla a na zahradě si dopoledne poměřily cyklistické dovednosti. Tím však sportovní dopoledne teprve začalo. Po odložení bicyklů děti závodily ve skoku do písku, v hodu šiškou na strom, ve stavění báboviček, v hodu míčem na koš, ve shazování kuželek, ve zdolávání překážkové dráhy. Všichni jsme si prosluněné dopoledne užili. Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci.

Zuzana Maláková

Rozloučení s „Paletkou“

V úterý 15. 6. se děti v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích loučily se svými kamarády, kteří po prázdninách nastoupí do 1.řídy základní školy. Mladší děti vyzdobily budoucím školákům slavnostně třídu a „školáčci“ jim na oplátku předvedli krátké pásmo veselých písniček o létě, prázdninách a těšení se do školy. Paní učitelky školáky ostužkovaly, předaly jim tablo s fotografiemi kamarádů a pěkné knihy pro malé čtenáře - “Jak myška učila zvířátka počítat“ a „Poddan a Čmuchal“. Ostatní děti je odměnily potleskem a zahrnuly upřímnými přáními zdraví, štěstí, školních úspěchů, nových pěkných zážitků a přátelství. Na závěr se „školáci“ společně vyfotografovali a my všichni jim přejeme úspěšný start do 1.třídy 1. září 2021.

Heidi Petrovičová MŠ Eliášova „Paletka“ Litoměřice

Všechno jednou končí

A tak se také na konci školního roku v mateřské škole Větrník stalo. Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do základní školy. Děti ze dvou tříd si připravily na rozloučenou program plný písní, básní a tance s padákem. Při pasování na školáky byly děti odměněny pamětní knihou, šerpou a drobnými dárky pro vzpomínku na mateřskou školu. Vše proběhlo v radostné náladě v dopoledních hodinách na školní zahradě. Přejeme všem našim budoucím školákům šťastný start do nové etapy jejich života.

Jana Tomanová

Děti oslavily svůj svátek - MŠ Lipová

Den dětí je den, který opravdu patří jen a jen dětem a jinak tomu nebylo ani v MŠ Lipová.

V úterý 1. 6. 2021 bylo pro děti na školní zahradě připraveno zábavné soutěžní dopoledne. Všichni společně jsme tento den slavili formou dětských her a radovánek. Heslem bylo: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a co nejvíce si to užít!" Zahrada byla vyzdobena barevnými fáborky, kterými byly označeny jednotlivé stanoviště. Děti nadšeně házely míčky na cíl, skládaly kostky, přenášely míček na lžičce, lovily rybky a na odrážedle nebo koloběžce projely nachystaný slalom mezi kužely. Starší děti pomáhaly mladším a nakonec se všem podařilo úspěšně zvládnout téměř všechny soutěže a ještě zažily spoustu legrace a radosti.

Všude zněl dětský smích. Za své snažení byly děti odměněny bublifukem a omalovánkami.

K celkovému pohodovému dopoledni přispělo i hezké počasí .

Lenka Vítková, MŠ Mládežnická

Děti ze Sluníčka na „Severu“

Na programy, které pro naše předškoláky připravuje Středisko ekologické výchovy Sever, se děti vždy velmi těší. Programy zdejších lektorů jsou profesionálně připravené, povídání a činnosti se spontánně prolínají tak, aby si děti nové poznatky zapamatovaly prožitkem. Děti pozorují živou i neživou přírodu, zvířátka v teráriích, pod dozorem provádějí různé pokusy, lepí, vybarvují nebo vyplňují připravené úkoly k tématu.

Při této letos již čtvrté, a bohužel také poslední, návštěvě se děti při rozhovoru nad obrázky dozvěděly, že bez vody by nebyl možný život na Zemi, o tom, jakou sílu voda má, jaké škody dokáže napáchat. Děti se během plnění různých úkolů a her mohly přesvědčit o tom, jak rychle do sebe vsakuje vodu např. písek, kameny, hlína, který povrch nevsakuje vodu vůbec, co je to povodeň, kdy a proč k ní dochází, jaké mívá následky.

Děkujeme panu lektorovi za to, že svým pozitivním a skvělým přístupem, dokázal děti vždy zaujmout a vtáhnout do hry, předat jim spoustu nových poznatků i vědomostí.

Anna Kohlová

Den dětí v MŠ Mašinka

Den dětí oslavila MŠ Mašinka výpravou za pokladem. Pomocníky jim dělaly mapy, buzoly a fáborky. Cestou na Mostnou horu plnily úkoly, hádanky, vyzkoušely si koláž v přírodě a zahrály si na lesní hudební nástroje. V cíli děti našly poklad, na kterém se podíleli i rodiče. Patří jim srdečné díky.

Kubátová Radka

Po stopách pytlomatu s dětmi z MŠ „Pohádka“

V minulém týdnu se děti ze třídy Koťátek seznamovaly s tím, jak se správně mají chovat k naší planetě, přírodě, a jak je důležité třídit odpad a co je pro přírodu užitečné a co naopak škodlivé. Proto se děti ve středu 26. května vydaly na vycházku: „Po stopách pytlomatu v Litoměřicích“. vpravo Pytlomaty jsou místa, kde si dobrovolníci individuálně odeberou pytle a gumové rukavice pro sběr odpadků poházených v přírodě. Učitelky ze třídy Koťátek si vzaly rukavice a pytle a s dětmi se vydaly uklidit okraj lesa u dětského hřiště na Mostné hoře. Děti pozorně sledovaly cesty a (bohužel) nacházely odpadky, které následně učitelky sbíraly do pytlů. Ke konci vycházky si děti zahrály kvíz „Třídím, třídíme, třiďte!“, kdy děti říkaly, do které barvy kontejneru odpadky patří a učitelka je dle správných odpovědí třídila. Cestou zpět do mateřské školy si zopakovaly básničku o tříděném odpadu. Učitelky se s dětmi domluvily, že odpadky se v lese nepohazují, a co si kdo do lesa přinese, to si má také opět odnést (pokud v okolí nejsou kontejnery). Koťátka se už nyní těší na další výpravu za poznáním a dobrodružstvím.

Lenka Chudobová, MŠ „Pohádka“

Čarodějnice Čudimůra v MŠ Kamarád

Ve středu 2. 6. 2021 děti v mateřské škole Kamarád ze 3. třídy zahrály na školní zahradě pohádku „O čarodějnici Čudimůře“ v rámci minimálně preventivního programu sociálně patologických jevů. Pohádka byla zaměřená na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě, prevenci proti kouření a osobní hygieně. Pohádka zaujala jak malé, tak starší děti a na závěr si všechny děti společně zazpívaly písničku s doprovodnou kytarou.

Michaela Radoušová

V Berušce se sportuje

Do MŠ Beruška se nám naštěstí nevrátili žádní „líní peciválové“, ale děti plné energie, které se již moc těšily na společné sportování s kamarády. Na zahradě již pilně trénují šplh po laně, hod míčem na koš, fotbal, běh, jízdu na koloběžce a další sportovní disciplíny. Brzy si budou moci poměřit síly s kamarády při sportovním dopoledni, které MŠ Beruška plánuje uskutečnit začátkem června.

Zuzana Maláková

V Delfínku o hospodářských zvířatech

V mateřské škole ,,Delfínek” si děti v týdnu od 10.5.2021 povídaly o hospodářských zvířatech. Děti si o zvířatech četly, kreslily je, vyráběly společný plakát ,,farma”. O každém zvířeti se dozvěděly něco nového, ale největší úspěch sklidilo dojení ,,krávy”. Paní učitelky pro děti nachystaly krávu z barevných papírů, připevněných na židli a jako vemínko posloužila obyčejná gumová rukavice, naplněná vodou s bílou barvou. Všechny děti se radostně zúčastnily a dojení krávy si vyzkoušely. Odměnou jim poté bylo mléko na svačinu, jak jinak než od kravičky.

Kristýna Krejzová

Čarodějnické dopoledne ve Sluníčku

Dne 30. 4. proběhlo V MŠ Alšova „Čarodějnické dopoledne“. Malí čarodějové a čarodějky se převlékli do svých kostýmů, létali na koštěti, plnili sportovní a rozumové úkoly. Nechybělo ani kouzlení s lektvary, tanec, „Zaklínadlo baby Jagy“, nebo čarodějnická hostina. Děti si bohatý program užily, s nadšením plnily zadané úkoly. Za svou snahu byly odměněny drobnými dárečky a diplomem „Malého čaroděje“.

Anna Kohlová

Naše město očima dětí z mateřské školy Lipová

V květnu se děti ze třídy „Zajíčků“ opět sešly v plném počtu. Tentokrát si povídali o našem městě Litoměřice. Dopolední vycházka na náměstí jim připomněla, jak krásné naše město máme. Své poznatky pak děti využily při stavbě města z kostek, při hře na malíře, kde natíraly papírové krabice, ze kterých si pak postavily domy. Dále společně vytvořily koláž na téma města pomocí kreslení rudkou, které bylo pro děti zajímavé. Při pohybové hře „Na semafor“ si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Toto téma bylo zajímavé a teď už s chutí na nové. Projektem „Včela“ se přeneseme do světa hmyzu a získáme spoustu zajímavých informací.

Bc. Blanka Tupá, učitelka MŠ Mládežnická

Dárky maminkám

Děti ze třídy „Žabiček“ v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích se s radostí, elánem a velkou pečlivostí pustily do vyrábění dárků pro své maminky k jejich svátku. Vyrobit zápich z luštěnin nebylo úplně jednoduché – nalepit malé fazole, čočku a hrášek dalo práci. Děti ale pracovní a tvořivé činnosti baví a rády je dělají. Takže ze zapouštění barev do vlhkého podkladu a následného dokreslení obrázku fixy měly ještě větší radost a to se také odrazilo na výsledku. Písnička „O mamince“, srdíčkový zápich a květinový obrázek maminkám určitě udělaly radost.

Irena Rychnovská

Čarodějný den v Mašince

Poslední dubnový den se MŠ Mašinka proměnila v jedové doupě, kam se slétly malé i velké čarodějnice. Oslava tohoto svátku patří mezi každoroční, velmi oblíbenou, akci. S předmájovou nocí byla spojena řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr. Některé z nich si naše děti připomněly a užily si den plný kouzlení, tvoření, ohnivého tance, vaření lektvarů a létání na koštěti. Děti si na památku odnesly čarodějnické vysvědčení a strašidelný kamínek, který si vyhledaly na školní zahradě. Radka Kubátová

MŠ Větrník - Rej čarodějnic

I přesto, že je okolo nás velmi těžká a složitá situace, v mateřské škole Větrník bylo ve čtvrtek od rána veselo. Děti se po pravidelném testování převlékly do obleků čarodějnic, kouzelníků a pavouků. V čarodějnické kuchyni vařily nejrůznější lektvary, z modelovací hmoty pekly kouzelné dobroty. Ve třídě si vyrobily papírové čarodějnice a vyzdobily s nimi vstupní halu. Každý čaroděj či čarodějnice ostatním sdělil, jak se jmenuje a odkud přiletěl. Na závěr veselého dopoledne si děti zatancovaly tanec s koštětem a proletěly se po celé mateřské škole.

Nikol Hrušovská

MŠ Kamarád - IZS, poznávání vlasti

Předškoláci z mateřské školy „Kamarád“ ve Stránského ulici v Litoměřicích se po návratu do školky pustili opět do „práce“. Nezahálejí a přípravy na zápis a nástup do základních škol je v plném proudu. V měsíci dubnu si děti povídaly nejen o integrovaném záchranném systému, jako jsou Hasiči, Policie a Záchranná služba, ale také se hravou formou blíže seznámily s naší Českou republikou. Děti se naučily rozpoznat některé hlavní prvky naší České republiky, jako je hlavní město Praha, prezident Miloš Zeman, poznávaly a tvořily naše státní symboly jako je státní vlajka (význam barev), malý a velký státní znak, poslouchaly státní hymnu a mnoho dalšího. Mimo jiné také poznávaly některá významná místa našeho okolí, jako je hora Říp, Radobýl, skalní útvar Kočka, Mostná hora a jiné. Zapomenuty nebyly ani některé pověsti z našeho okolí, třeba o Praotci Čechovi nebo o bájném pokladu pod Křížovou horou.
Bc. Jiří Mejta

MŠ Beruška - Cvičení se sokolem

Děti z mateřské školy Beruška se i tento rok zapojily do projektu Se sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Spolu s plyšovým sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky z projektu rozvíjeli pohyb při rozmanitých cvičeních s náčiním či na nářadí. Kladnou motivací se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života. I když jsme letos hodně zameškali, věříme, že do června ještě spousty aktivit zvládneme splnit a motivační sešity dětí budou plné samolepek.

Zuzana Maláková

Den Země v MŠ Lipová v Mládežnické ulici

Den Země třída Zajíčků oslavila ekologickou vycházkou do okolí mateřské školy. Děti měly možnost vidět v okolí mateřské školy, co do přírody nepatří a naopak, co tam patří. Ekologická vycházka byla vyvrcholením vzdělávacích činností, které děti v měsíci dubnu prožily. Začalo to týdnem, kde hlavním tématem byla voda, její podoby a význam. Děti se byly podívat na čističku odpadních vod, seznámily se s koloběhem života. V dalším týdnu se seznamovaly s planetou Země a s dalšími planetami, postavily si raketu, zahrály si na kosmonauty. Pomocí didaktické hry si děti upevnily znalosti o třídění odpadu.

Mgr. Ivana Brutovská

Pašijový týden v MŠ Větrník

Malý počet dětí v mateřské škole Větrník má i své výhody. Děti se mohou věnovat náročnějším výrobkům pro blížící se velikonoční svátky, jako jsou tito zajíčci v autě či velikonoční kuřátka. K výrobě bylo použito pouze přírodního, odpadového a již jednou recyklovaného materiálu – kartony od vajíček, vyfouklá vajíčka, krepový papír. Děti se již těší, až si své zaječí motoristy a kuřátka odnesou domů.

Jana Tomanová

Jaro na zahradě MŠ „Paletka“

Předškoláci z mateřské školy „Paletka“ v Litoměřicích si užívají pomalého nástupu letošního jara. Pobyt venku tráví kvůli koronavirovým opatřením hlavně na svých školních zahradách. Děti ze třídy „Včeliček“ se například učily poznávat a pojmenovávat jarní květiny, které jim na zahradě vykvetly – modřence, ladoňky, petrklíče, fialky, sedmikrásky, narcisky a odkvétající sněženky. Definitivní nástup jara potvrzuje i kvetoucí keř zlatice a tak se děti těší na další pěkné dny a hry na sluníčku.

Heidi Petrovičová

Nařízení MZ

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku, Děti a pedagogové nemusí.

Vedení školy.

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září uvítáme všechny naše děti v kmenových mateřských školách bez omezení. Těšíme se.

Za všechny zaměstnance Monika Mejtová, ředitelka školy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Prohlášení v pdf si můžete stáhnout.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Omezený provoz

13.3.2020 - Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Poděkování zaměstnancům školek

Mateřské školy v Litoměřicích jsou v provozu. Fungují omezeně pro děti pracujících rodičů. Mateřská škola Litoměřice děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se starají nejen o děti IZS, ale i děti rodičů pracujících v jiných oborech a nemají pro ně jiné hlídání. Všichni zaměstnanci dostali, z ředitelství školy ochranné pomůcky jako jsou roušky, dezinfekční gely, a další, které jsou v dnešní době těžko dostupné. Přesto se nám je podařilo sehnat. Poděkování patří ochotě zaměstnanců drogerie U Iny v Litoměřicích a její majitelce.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice za jejich práci.

Monika Mejtová, ředitelka Mateřské školy Litoměřice

Co by vás mohlo zajímat...

Namaluj svoji učitelku nebo učitele

Děti Mateřské školy Litoměřice slavily úspěch v celostátní soutěži „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE"

1. místo Jakub Klíma

3. místo Ela Šrámková

Celé výsledky najdete zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Celý text jako dokument pdf.

Píší o nás

Výsledky běhu na Mostné hoře (pdf)

Píší o nás v tisku (13.10.), (20.10.).

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |