Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Želvičky z Delfínka na Odstrkiádě

Dne 21. 9. 2021 se třída Želviček z Mateřské školy Delfínek zúčastnila Odstrkiády, která se konala na zahradě MŠ Lipové. Děti závodily na odstrkovadlech na předem určené trati. Soutěže se zúčastnily děti ve věku 3-4 let. Za odměnu si domů děti odnesly bublifuky, diplomy a zlaté medaile. Dále také dostaly do MŠ zcela nová odstrkovadla. Všem se závody moc líbily, děti si je naplno užily a již teď se těšíme na další ročník.

Kristýna Krejzová

MŠ Beruška na dopravním hřišti

Děti z MŠ Beruška se jako každé září vypravily na dopravní hřiště, aby si osvojily pravidla pro chodce i cyklisty. Nejprve se při pěší prohlídce hřiště seznámily s jednotlivými dopravními značkami, vysvětlily si význam barev na semaforech, připomněly si, po které straně silnice se jezdí. Poté si mohly zapůjčit kola, odrážedla či koloběžky a trénovat bezpečnou jízdu či správné přecházení silnice v praxi. I když se počasí zrovna mračilo a sem tam děti skropil deštík, radost ze zábavy s kamarády jim to nezkazilo.

Zuzana Maláková

Návštěva hokejistů ve Sluníčku

V pondělí 13. září se na děti z mateřské školy Alšova přišli podívat hokejisté z HC Stadionu v Litoměřicích.

Na zahradě mateřské školy jim vyprávěli o hokeji, o sportovním chování, pravidlech fair play, o tom, že hrát hokej je zábava, týmová spolupráce. Děti si mohli prohlédnout výstroj, vedly s hokejisty diskuzi o tom, jak si co obléci, k čemu výstroj slouží, že hokej není jen o tom, naučit se bruslit, ale také získat sílu, rychlost a vytrvalost.

Děti se zaujetím naslouchaly jejich vyprávění, ptaly se, jak se jim hra líbí, jakých dosáhli úspěchů. Dozvěděly se také, že hokej mohou hrát jak chlapci, tak dívky, že se mohou přijít na zápas podívat, fandit a poznat nové kamarády.

Anna Kohlová

Návštěva dopravního hřiště dětí z MŠ Pohádka

Ve středu 8. 9. 2021 se děti ze třídy Koťátek vydaly na dopravní hřiště v Jiráskových sadech oprášit své znalosti o pohybu na ulicích. Nejprve jsme si celé hřiště prošli jako chodci, připomenuli jsme si, jak se správně přechází a co znamenají jednotlivé dopravní značky. Poté se z části dětí staly řidiči koloběžek, kol a odrážedel a získané poznatky mohly uplatnit praktickou jízdou. Všichni jezdci byli náležitě vybaveni přilbami. Přestože si někteří stále pletli pravou a levou stranu, k žádné kolizi mezi řidiči a chodci naštěstí nedošlo. Děti představující chodce vzorně přecházely na přechodech se světelnou signalizací i na těch, kde se musely nejprve správně rozhlédnout. Všem se návštěva dopravního hřiště velmi líbila. Protože děti měly stále hodně energie, využily ji po skončení návštěvy dopravního hřiště na přilehlých lanových průlezkách a opičích dráhách.

K. Dastlíková

Pohádky v „Paletce“

Školní rok v mateřské škole „Paletka“ v Litoměřicích začíná pohádkově. 1. září paní učitelky hrají dětem na uvítanou pohádky – nejmladším a novým dětem v 1. třídě – pohádku „O pejskovi a kočičce“, dětem ve druhé třídě pohádku „O budce“ a nejstarším předškolákům pohádku „O koblížkovi“. Děti z druhé třídy shlédly pohádku v maňáskové verzi a pak si pomocí maskovacích čepiček pohádku samy zahrály. V rolích zvířátek se nadšeně střídaly podle vlastní volby, zazpívaly si písničky o zvířátkách a při společné dramatizaci se dobře bavily. A tak přejeme všem zábavný i poučný, ale hlavně zdravý nový školní rok.

Heidi Petrovičová

MŠ Kamarád - Jak to chodí ve školce

Dne 6. 9. 2021 zhlédly děti z Mateřské školy Kamarád ve Stránského ulici pohádku „Jak to chodí ve školce“. Pohádku na zahájení školního roku si pro děti připravily samy učitelky. K hraní využily velké maňásky, tzv. Muppety. Pohádka se dětem líbila. Jejím prostřednictvím se dozvěděly, jak vypadá den ve školce, co vše se tam dělá a jak se chovat bezpečně, aby se nikomu nic nestalo.

Marta Vojtěchová

Nařízení MZ od 31.8.2021

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94% ve všech vnitřních prostorech staveb,s několika výjimkami:

Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,

b) děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

c) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,

d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,

a další viz https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

Vedení školy.

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |