Tel: +420 413 034 634 / 511     E-mail: info@skolky-ltm.cz

Úvod » GDPR

GDPR

Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.

Pravidla pro nakládání s osobními údaji, zajištění souladu s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR jsou zpracována ve Směrnici ředitelky školy k ochraně osobních údajů. Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po předchozí telefonní domluvě na čísle 413 034 634 nebo 413 034 511.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byla od 1.1.2020 jmenována Mgr. Lenka Jiskrová.

telefon: 734 871 019 (úřední hodiny 9:00 - 11:00)
e-mail: poverenec@skolky-ltm.cz